Industriservice 

0370-627828 

När det brådskar ring jouren, BmuTek är tillgängligt dygnet runt
Vårt mål

Att leverera  värdeskapande underhåll för effektiv produktion

Superscript

Kort om våra tjänster

  • Revision/servicestopp på i huvudsak fjärrvärmeanläggningar från ca 1-20MW, där vi oftast har ett helhetsansvar över stoppet.

  • Reservdel & ombyggnad (allt från design/konstruktion till färdig produkt)

  • Licenssvetsnsning

  • Bearbetning (svarv, fräs, cnc skärning, automatkapning mm)

  • Maskin/vibrationsanalys 

  • Balansering & uppriktning av roterande utrustning.

  • Fält reparationer & akuta åtgärder

  • Fokus på snabb avhjälpning

Superscript

Vår ambition

Att leverera ett komplett underhåll med fokus på att designa & bygga bort flaskhalsar & potentiella felkällor i systemet.
Superscript

Kontaktuppgifter

BmuTek AB

Bangårdsgatan 57
331 35 Värnamo 

0370-627828 

Info@bmutek.se

Verkstad: Måndag-fredag: 7:00-16:00
Jourtjänst: alltid öppet