Våra tjänster


Förebyggande underhåll

Här kan vi hjälpa till att skapa/samordna underhållsrutiner där vi skräddarsyr tjänsterna efter era behov


Tillståndsbaserat & förbättrande underhåll

Här jobbar vi med dels subjektiva bedömningar med hjälp av vår erfarenhet, men framför allt objektiva bedömningar med hjälp av bland annat vibrationsanalys & förbättrande åtgärder som uppriktning & balansering av roterande utrustning


Avhjälpande underhåll

Här har vi väl förberedda servicebussar & erfaren personal som snabbt kan lösa de flesta uppgifter direkt i fält


Konsultering

Här kan vi hjälpa till med planering av underhåll, ombyggnad av produktionsdelar & nybyggnationer. Vi har alltid långsiktig lönsamhet i fokus & väger nytta i kronor & ören


Tryckkärlsreparationer

Vi har svetslisenser för de flesta typer av reparationer i framför allt pannkroppar för hetvatten


Drift & jour på små & medelstora panncentraler

Med många års erfarenhet av drift inom fjärrvärme kan vi hjälpa till som stöd i driften er central.