Industriservice 

0370-627828 

Våra tjänster


Förebyggande underhåll

Här kan vi hjälpa till att skapa/samordna underhållsrutiner där vi skräddarsyr tjänsterna efter er anläggning & behov.


Tillståndsbaserat & förbättrande underhåll

Här jobbar vi med dels subjektiva bedömningar med hjälp av vår erfarenhet, men framför allt objektiva bedömningar med hjälp av bland annat vibrationsanalys & förbättrande åtgärder som uppriktning & balansering av roterande utrustning.


Avhjälpande underhåll

Här har vi väl förberedda servicebussar & erfaren personal som snabbt kan lösa de flesta uppgifter direkt i fält.


Konsultering

Här kan vi hjälpa till med planering av underhåll, ombyggnad av produktionsdelar & nybyggnationer. Vi har alltid långsiktig lönsamhet i fokus & väger nytta i kronor & ören


Drift & jour på små & medelstora panncentraler

Med många års erfarenhet av drift inom fjärrvärme kan vi hjälpa till som stöd i driften er central.


Verkstad

I vår tankesmedja designar, testar & producerar vi lösningar på allehanda problem.

Här har vi möjlighet att skära, svarva, fräsa, svetsa, gjuta med mera.